Wykonastwo

Wieloletnie doświadczenie pracowników, odbyte szkolenia i kursy oraz niezbędne uprawnienia w zakresie świadectw kwalifikacji SEP (E-eksploatacja + pomiary, D-dozór), Pracy Pod Napięciem, obsługi maszyn budowlanych, pozwalają na zapewnienie bardzo wysokiej jakości usług oferowanych przez naszą firmę.

Przy wykonywaniu zleceń wykorzystujemy materiały posiadające odpowiednie atesty i na wszystkie wykonane prace udzielamy gwarancji.

 

Zespół

Dysponujemy wykwalifikowana kadrą elektromonterów z uprawnieniami E, D oraz uprawnieniami do pracy pod napięciem.

Sprzęt

Dysponujemy kompletnym sprzętem umożliwiającym wykonywanie elektroenergetycznych robót budowlanych, instalacji wewnętrznych, prowadzeniu prac ziemnych oraz organizacji ruchu.

Oferowany zakres usług wykonawczych:

Przyłącza kablowe oraz napowietrzne nn
Linie kablowe oraz napowietrzne nn
stacje transformatorowe
linie napowietrzne i kablowe SN i nn
oświetlenie uliczne, parkowe
iluminacje budynków
instalacje odgromowe

W zakres usług dodatkowych wchodzą między innymi:

konserwacja oraz nadzór nad infrastrukturą sieci nn, SN wraz z oświetleniem ulicznym
konserwacja instalacji odgromowych
przegląd oraz konserwacja wewnętrznych instalacji

 

Ekoenergetyka
Produkty najwyższej jakości

Naszym klientom proponujemy kompleksową realizację zadań „POD KLUCZ” gwarantując wszystkie płynące z takiej formy korzyści, a w szczególności fachową obsługę jednego opiekuna inwestycji, obniżkę kosztów realizacji zadania oraz skrócenie terminu realizacji.