Projektowanie

Tworzymy zespół doświadczonych inżynierów oraz specjalistów przygotowanych do kompleksowej obsługi projektowej każdej inwestycji energetycznej. Posiadamy wszelkie potrzebne uprawnieniami oraz szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Oferowany zakres usług projektowych:

sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia
stacje transformatorowe SN/nn
wewnętrzne instalacje elektryczne dla obiektów budowlanych
oświetlenie uliczne

Gwarantujemy pełną obsługę związaną z uzgodnieniem wstępnej koncepcji wraz z analizą ekonomiczno-finansową, obsługę formalno-prawną związaną z pozyskaniem praw do dysponowania nieruchomościami pod projektowaną siecią oraz wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i operatami wymaganymi prawem, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

W zakres usług dodatkowych wchodzą między innymi:

pozyskanie warunków przyłączenia
pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z Operatorem sieci związanych z usuwaniem kolizji lub przebudowywaniem sieci

Gwarantujemy terminową i rzetelną realizacje powierzonych zadań. Wszelkie opracowywane dokumentacje są zgodne z przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z ustawami powiązanymi branżowo oraz ze standardami Operatora sieci i wymaganiami Inwestora.

Ekoenergetyka
Produkty najwyższej jakości

Naszym klientom proponujemy kompleksową realizację zadań „POD KLUCZ” gwarantując wszystkie płynące z takiej formy korzyści, a w szczególności fachową obsługę jednego opiekuna inwestycji, obniżkę kosztów realizacji zadania oraz skrócenie terminu realizacji.