Pomiary

Usługi związane z badaniami i pomiarami świadczymy dla wszystkich instalacji elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV tj:

instalacje elektryczne w prywatnych domach i mieszkaniach
instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych, produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych
sieci elektroenergetyczne nn 0,4kV

Dysponujemy personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji oraz dozoru. Pomiary wykonujemy certyfikowanymi urządzeniami firmy SONEL.

Oferowane badania i pomiary elektryczne:

pomiary napięć oraz pomiary obciążeń
pomiary rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
pomiary impedancji pętli zwarciowej
pomiary ochrony przeciwporażeniowej wraz z oceną skuteczności
pomiary ciągłości przewodów ochronnych
badanie instalacji elektrycznych z wyłącznikami różnicowoprądowymi
pomiar natężenia oświetlenia

Dodatkowo oferujemy:

ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych
pomiar i ocena bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (NOWOŚĆ)
analiza jakości zasilania
Ekoenergetyka
Produkty najwyższej jakości

Naszym klientom proponujemy kompleksową realizację zadań „POD KLUCZ” gwarantując wszystkie płynące z takiej formy korzyści, a w szczególności fachową obsługę jednego opiekuna inwestycji, obniżkę kosztów realizacji zadania oraz skrócenie terminu realizacji.