Geodezja

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów budowlanych oraz wykonywaniu robót budowlanych pozwoliło nam na wprowadzenie w zakres oferowanych usług pomiarów geodezyjnych.

Oferowane usługi w zakresie geodezji:

pomiary i opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych
prace związane z tyczeniem obiektów liniowych, budynków i budowli, dróg oraz chodników
pomiary inwentaryzacyjne
pomiary powykonawcze
lokalizowanie podziemnego uzbrojenia terenu

Obszar terenu objęty obsługą geodezyjną:

Sprzęt używany do pomiarów:

Ekoenergetyka
Produkty najwyższej jakości

Naszym klientom proponujemy kompleksową realizację zadań „POD KLUCZ” gwarantując wszystkie płynące z takiej formy korzyści, a w szczególności fachową obsługę jednego opiekuna inwestycji, obniżkę kosztów realizacji zadania oraz skrócenie terminu realizacji.